Венозна кръв, .

Венозна кръв.

Bulgarian

Категории продукти

Компоненти на затворена система Венозна кръв Периферна кръв Игли Аксесоари Диагностика на урина Автоматично определяне на СУЕ Центрофуги Апарати за урина

Венозна кръв

I.Вакутейнери за серум-Serum tubes

- Идентифицират се с червена капачка;
- Материал-РЕТ/полиетиленов терафталат/ или стъкло;
- Обем-2,4,6 и 10 мл.;
- Размери-13х75,13х100,16х100;
- Използват се за определяне на показателите в отдели: Клиничната химия; серлогия;имунохимия;имунология;
- Адитив-Clot Activator/ силиконови частици впръскани по стените на вакутейнера които, ускоряват процеса на кръвосъсирване;
-Препоръчително миксиране-5-6 пъти ;
-Препоръчително време за съсирване на кръвта-60 мин.;
-Препоръчително центрофугиране-10 мин./1300 g;


II.Вакутейнери за серум-Serum separation tubes (BD SST II Advance)

- Идентифицират се с жълта капачка;
- Материал-РЕТ/полиетиленов терафталат/;
- Обем-3,5;5 и 8,5 мл.;
- Размери-13х75,13х100;
- Използват се за определяне на показателите в отдели: Клинична химия; серология; имунохимия; имунология; лекарствено мониториране;
- Адитиви-сепариращ гел (формира бариера между формените елементи на кръвта и серума, след центрофугиране ) и силиконов активатор на кръвосъсирването, впръскан по стените на вакутейнера;
- Стабилност- 4ч.на 25º и 24 ч.на 4º ;
- Препоръчително миксиране-5-6 пъти;
- Препоръчително време за съсирване на кръвта-30 мин.
- Препоръчително центрофугиране-10 мин./1300-2000 g


III. Вакутейнери за плазма-Plasma tubes

- Идентифицират се със зелена капачка;
- Материал-РЕТ или стъкло;
- Обем-2,4,5,6 и 10 мл.;
- Размери- 13х75, 13х100;
- Използват се за определяне на показателите в Клиничната химия;
- Адитив-LH (литиев хепарин) или NH(натриев хепарин);
- Препоръчително миксиране-8-10 пъти;
- Възможност за незабавно центрофугиране;
- Препоръчително центрофугиране-10 мин./1300 g


IV.Вакутейнери за плазма с гел-Plasma separation tubes ( BD PST II )

- Идентифицират се със светло зелена капачка;
- Материал-РЕТ или стъкло;
- Обем-3;4,5 и 8 мл.
- Размери- 13х75, 13х100;
- Използват се за определяне на показателите в Клиничната химия;
- Адитив-LH (литиев хепарин) и сепариращ гел , който формира бариера между формените елементи и плазмата;
- Стабилност- 24 ч.на 25º;
- Препоръчително миксиране-8-10 пъти;
- Възможност за незабавно центрофугиране;
- Препоръчително центрофугиране-10 мин./1300-2000 g


V. Вакутейнери за коагулация-Coagulation Tubes

- Идентифицират се със светло синя капачка;
- Материал- PET или стъкло;

- Обем-1,8; 2,7 и 4,5 мл.;
- Размери-13 х 75;
- Използват се за определяне показателите на кръвосъсирването;
- Адитив-3,2% натриев цитрат;
- Съотношение цитрат:кръв=1:9;
- За пациенти на антикоагулантна терапия- CTAD вакутейнери, 2,7 мл ,стъклени, съдържащи инхибитори на тромбоцитната активност-буфериран цитрат,теофилин,аденозин и дипиридамол;
- Стабилност- 2 ч.на стайна температура;
- Препоръчително миксиране-3-4 пъти;
- Препоръчително центрофугиране-10-15 мин./2000-2500 g;


VI. Вакутейнери за хематология- EDTA Tubes

- Идентифицират се с лилава капачка;
- Материал-PET или стъкло;
- Обем- 2,3,6 и 7 мл.;
- Размери-13 х 75, 13 х 100;
- Използват се за определяне на пълна кръвна картина;
- Адитив-К2 ЕДТА (впръскана по стените на вакутейнера) или К3 ЕДТА (течна форма);
- Препоръчително миксиране-8-10 пъти;


VII. Вакутейнери за кръвна захар-Fluoride/Oxalate Tubes

- Идентифицира се със сива капачка;
- Материал-PET или стъкло;
- Обем-2;4 и 6 мл.;
- Размери- 13х75 ;13х 100;
- Използват се за определяне концентрацията на глюкоза, лактат и алкохол в кръвта;
- Адитив-Натриев флуорид, Калиев оксалат;
- Стабилност на пробата - 24 часа на стайна температура;
- Препоръчително миксиране-8-10 пъти;
- Препоръчително центрофугиране-10 мин./1300 g;


VIII. Вакутейнери за СУЕ-ESR Tubes

- Идентифицират се черна капачка;
- Материал-стъкло;
- Обем- 5.2 ;1.8 мл;
- Размери-10,25 х 120; 8 х 100 ;
- Използват се за определяне на скорост на утаяване на еритроцитите по 2 начина-мануално и автоматично;
- Мануално определяне на СУЕ- BD Seditainer tubes (5.2 мл. ) и BD Seditainer статив-отчитането става за 1 час;
- Автоматично определяне на СУЕ- BD Seditainer tubes (1.8 мл.) и BD Sedi-15 System- отчитането става за 27 мин.;
- Адитив- 3.2% натриев цитрат;
- Съотношение цитрат:кръв = 1:4;
- Препоръчително миксиране -8-10 пъти;


аа© 2009 diamed.bg All rights reserved