Диагностика на урина, .

Диагностика на урина.

Bulgarian

Категории продукти

Компоненти на затворена система Венозна кръв Периферна кръв Игли Аксесоари Диагностика на урина Автоматично определяне на СУЕ Центрофуги Апарати за урина

Диагностика на урина

I. Чаша за проба от урина

- Обем-120 мл; - Материал- неутрален полипропилен;
- Капак с винт и интегрирано устройство за прехвърляне на урина в епруветки Vacutainer;


II. Вакутейнери за урина

    

- Обем- 4,6,7,8,10 мл
- Адитив-лиофилизиран стабилизатор за съхраняване на проби от урина (борна к-на,натриев фомарат и сорбитол),който подържа стабилни пробите 24 ч.на стайна температура;
- Епруветки с кръгло и конусовидно дъно за анализ на седимент, биохимично и микробиологично изследвани на урина;
- Създават удобство при транспортирането на проби от урина;
- Намалява риска от контаминиране и запазва качеството на пробата;


III. 24-часов контейнерза проби от урина

-Обем-3 л. -Кафяв,полупрозрачен,защитен от светлина,с градуиран обем;
-Син капак с винт и интегрирано устройство за прехвърляне на урина;


IV. Трансферни сламки

- Позволяват прехвърлянето на урина от други видове колектори, които не притежават интегрирано устройство за трансфер ;


аа© 2009 diamed.bg All rights reserved