Периферна кръв, .

Периферна кръв.

Bulgarian

Категории продукти

Компоненти на затворена система Венозна кръв Периферна кръв Игли Аксесоари Диагностика на урина Автоматично определяне на СУЕ Центрофуги Апарати за урина

Периферна кръв

I. Микротейнери за хематология-K2EDTA

- Идентифицират се с лилав цвят ;
- Обем- 250-500 микролитра ;
- Адитив-К2 ЕДТА ;
- Използват се за определане на пълна кръвна картина ;
- Препоръчително миксиране- 10-20 пъти;


II. Микротейнери за серум-Plain

- Идентифицират се с червен цвят;
- Обем- 250-500 микролитра;
- Не съдържа адитив;
- Използва се определяне на биохимични и серологични показатели;
- Препоръчително време за съсирване на кръвта-30 мин.;
- Препоръчително центрофугиране- 5 мин./ 2000 g


III. Микротейнери за серум с гел- BD SST

- Идентифицират се с жълт цвят;
- Обем- 400-600 микролитра;
- Адитив- Clot Activator ( активатор на кръвосъсирването) и сепариращ гел (формира бариера между формените елементи и серума );
- Използва се за определяне на биохимични и серологични показатели;
- Препоръчително миксиране- 4-5 пъти;
- Препоръчително време за съсирване на кръвта-30 мин.;
- Препоръчително центрофугиране-5 мин./ 6000-15 000 g;


IV. Микротейнери за светочувствителни проби-SST Amber

- Идентифицират се е кафяв цвят;
- Обем- 400-600 микролитра;
- Адитив-Clot Activator( активатор на кръвосъсирването) и сепариращ гел (формира бариера между формените елементи и серума );
- Използва се за определане на показатели,чувствителни на светлина-напр.серумен билирубин;
- Препоръчително миксиране- 4-5 пъти;
- Препоръчително време за съсирване на кръвта-30 мин.;
- Препоръчително центрофугиране-5 мин./ 6000-15 000 g;


V.Микротейнери за плазма

- Идентифицират се със зелен цвят;
- Обем-250-500 микролитра;
- Адитив- Литиев хепарин;
- Използва се за определяне показателите в Клиничната химия;
- Възможност за незабавно центрофугиране;
- Препоръчително миксиране-8-10 пъти;
- Препоръчително центрофугиране-3 мин./ 2 000 g;


VI.Микротейнери за кръвна захар

- Идентифицират се със сив цвят;
- Обем-400-600 микролитра;
- Адитив-Натриев флуорид, ЕДТА;
- Използват се за определяне концентрацията на глюкоза , лактат и алкохол в кръвта;
- Стабилност на пробата-24 часа на стайна температура;
- Препоръчително миксиране-8-10 пъти;
- Препоръчително центрофугиране- 5 мин./2 000 g;


аа© 2009 diamed.bg All rights reserved