Автоматично определяне на СУЕ, .

Автоматично определяне на СУЕ.

Bulgarian

Категории продукти

Компоненти на затворена система Венозна кръв Периферна кръв Игли Аксесоари Диагностика на урина Автоматично определяне на СУЕ Центрофуги Апарати за урина

Автоматично определяне на СУЕ

7. АВТОМАТИЧНО ОПРЕДЕЛАНЕ НА СУЕ- BD Vacutainer Sedi-15 system

- Компоненти на автоматизираната система:
а/ Sedi-15 апарат
б/ Sedisystem статив
в/ епруветки Seditainer-1.8 мл.
- Тегло-14 кг.
- Референтен метод- Westergren;
- Отчитане на готовия резултат- след 27 мин.
- Едновременно отчитане на 15 проби;
- Възможност за връзка с лабораторна информационна система;


аа© 2009 diamed.bg All rights reserved