Центрофуги, .

Центрофуги.

Bulgarian

Категории продукти

Компоненти на затворена система Венозна кръв Периферна кръв Игли Аксесоари Диагностика на урина Автоматично определяне на СУЕ Центрофуги Апарати за урина

Центрофуги

I. ЕВА 21

- Малка центрофуга с размери-247 х 275 х 330 и маса-11 кг;
- Максимален капацитет-6 х 50 мл.;
- Максимална скорост- 18 000 оборота /мин.;

Ia. Ъглов ротор-ъгъл 35º

    

- 6-гнезден, 12-гнезден
- Максимална скорост-6 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

Iб. Ъглов ротор-ъгъл 45º

- 12-гнезден
- Максимална скорост-18 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

Iв. Ъглов ротор-ъгъл 45º

    

- 24-гнезден,30 -гнезден
- Максимална скорост-15 000 об./мин
- Адаптиран за микроепруветки;

Iг. Летящ ротор- ъгъл 90º

- 8-гнезден
- Максимална скорост-5 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

Iд. Летящ ротор- ъгъл 55º

- 8-гнезден
- Максимална скорост-5 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

Iе. Летящ ротор- ъгъл 70º

- 12-гнезден
- Максимална скорост-5 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

Iж. Хематокритен ротор

- 24-гнезден
- Максимална скорост-15 000 об./мин

II. ROTOFIX 32 A

- Центрофуга с размери-257 х 366 х 430 и маса-25 кг;
- Максимален капацитет-4 х 100 мл.;
- Максимална скорост- 6 000 оборота /мин.;

IIа. Летящ ротор- ъгъл 90º

    

- 4 гнезда за носачи
- Носачи за епруветки- с различен брой гнезда за епруветки
- Адаптери за носачите с различна големина
- Максимална скорост- 4 000 об./мин

II б. Летящ ротор- ъгъл 90º

- 8 гнезден
- Максимална скорост-4 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

II в. Летящ ротор- ъгъл 55º, 60º, 80º

- 12 гнезден
- Максимална скорост-4 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

II с: Ъглов ротор-ъгъл 35º

    

- 12-гнезден,6-гнезден
- Максимална скорост-6 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

III. UNIVERSAL 320

- Центрофуга с размери-346 х 395 х 520 и маса-29 кг;
- Максимален капацитет-4 х 100 мл.;
- Максимална скорост- 15 000 оборота /мин.

IIIа: Летящ ротор- ъгъл 90º

- 4 гнезден
- Максимална скорост-5 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

IIIб: Летящ ротор- ъгъл 90º

- 4 гнезда за носачи
- Носачи за епруветки- с различен брой гнезда за епруветки
- Адаптери за носачите с различна големина
- Максимална скорост- 4 000 об./мин

IIIв. Летящ ротор- ъгъл 55º, 60º, 80º

- 12 гнезден
- Максимална скорост-5 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

IIIг. Летящ ротор- ъгъл 90º

- 4 гнезда за носачи
- Носачи за епруветки- с по 4 броя гнезда за епруветки
- Адаптери за носачите с различна големина
- Максимална скорост- 4 000 об./мин

IIIд . Летящ ротор- ъгъл 90º , ъгъл 90º ,ъгъл 45º

        

- 6 гнезден ,8 гнезден,8 гнезден
- Максимална скорост-4 000 ,4 000 ,5 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

IIIе: Ъглов ротор-ъгъл 35º

    

- 12 гнезден
- Максимална скорост-6 000,12 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

IIIж: Ъглов ротор-ъгъл 45º, 45º, 40º

        

- 30 гнезден , 12 гнезден , 24 гнезден
- Максимална скорост-14 000 ,15 000 ,15 000 об./мин
- Адаптери за микротейнери,епендорфки

IV. ROTINA 38

- Центрофуга с размери-379 х 468 х 563 и маса-47кг;
- Максимален капацитет-4 х 250 мл.;
- Максимална скорост- 15 000 оборота /мин.;

strong>IVa. Летящ ротор- ъгъл 90º

    

- 4 гнезда за носачи
- Носачи за епруветки- с различен брой гнезда за епруветки
- Гнезда за епруветки с различна големина
- Максимална скорост- 4 600 об./мин

IVб. Летящ ротор- ъгъл 90º

- 4 гнезда за носачи
- Носачи за епруветки- с различен брой гнезда за епруветки
- Гнезда за епруветки с различна големина
- Максимална скорост- 4 000 об./мин

IVв. Летящ ротор- ъгъл 90º

- 6 гнезда за носачи
- Носачи за епруветки- с различен брой гнезда за епруветки
- Гнезда за епруветки с различна големина
- Максимална скорост- 4 000 об./мин

IVг. Летящ ротор- ъгъл 45º

- 10 гнезден
- Максимална скорост-4 600 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

IVд: Ъглов ротор-ъгъл 25º, ъгъл 45º

    

- 4 и 6 гнезда
- Адаптери за епруветки- с различен брой гнезда
- Гнезда за епруветки с различна големина
- Максимална скорост- 9 000 ,10 000 об./мин

IVе: Ъглов ротор-ъгъл 45º

- 30 гнезден
- Максимална скорост-15 000 об./мин
- Адаптери за микротейнери,епендорфки

V. ROTANTA 460 R (охлаждаща)/ 460 S

    

- Центрофуга с размери -453 х 770 х 707 мм и маса-147 кг
- 453 х 554 х 707мм и маса-106 кг;
- Максимален капацитет- 4 х 750 мл.;
- Максимална скорост- 15 000 оборота /мин.;
- Температурен контрол: -20 до +40º С

Va :Летящ ротор- ъгъл 90º

- 4 гнезда за носачи
- Носачи за епруветки- с различен брой гнезда за епруветки
- Гнезда за епруветки с различна големина
- Максимална скорост- 4 600 об./мин

Vб :Летящ ротор- ъгъл 90º

    

- 4 и 6 гнезда за носачи
- Носачи за епруветки- с различен брой гнезда за епруветки
- Гнезда за епруветки с различна големина
- Максимална скорост- 4 000 об./мин

Vв: Ъглов ротор-ъгъл 45º

- 30 гнезден
- Максимална скорост-15 000 об./мин
- Адаптери за микротейнери,епендорфки

Vг: Ъглов ротор- ъгъл 45º

- 6 гнезда
- Адаптери за епруветки- с различен брой гнезда
- Гнезда за епруветки с различна големина
- Максимална скорост- 11 500 об./мин

VI. MICRO 120

- Центрофуга с размери-199 х 231 х 292 и маса-6кг;
- Максимален капацитет- 24 х 1.5 / 2.0 мл.;
- Максимална скорост- 14 000 оборота /мин.;

VIa: Ъглов ротор-ъгъл 45º

- 12 гнезден
- Максимална скорост-15 000 об./мин
- Адаптери за микротейнери,епендорфки

VIII. MICRO 200

- Центрофуга с размери-260 х 281 х 547 и маса- 11.5 кг;
- Максимален капацитет- 24 х 1.5 / 2.0 мл.;
- Максимална скорост- 14 000 оборота /мин.;

VIIIa: Ъглов ротор-ъгъл 40º ,ъгъл 45º

    

- 24 и 30 гнезден
- Максимална скорост-14 000 об./мин
- Адаптери за микротейнери,епендорфки

VIII. MICRO 22 /22 R (замръзяваща)

- Центрофуга с размери -278 х 333 х 620 мм и маса- 36 кг /R/
-278 х 333 х 390 мм и маса- 16 кг
- Максимален капацитет- 48 х 1.5 / 2.0 мл.;
- Максимална скорост- 18 000 оборота / мин.;

VIIa: Ъглов ротор- ъгъл 45º

- 12, 24,30 и 48 гнезден
- Максимална скорост-18 000,18 000,14 000,14 000 об./мин
- Адаптери за микротейнери,епендорфки

VIIб: Ъглов ротор- ъгъл 35º

- 6 и 12 гнезден
- Максимална скорост-6 000 об./мин
- Адаптери за епруветки с различна големина

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved