Инфузионна терапия, .

Инфузионна терапия.

Bulgarian

Категории продукти

Инжекционни системи Инфузионна терапия SAFETY медицински изделия Диабетна грижа Регионална анестезия Интензивно лечение Мониторинг на хемодинамиката Контейнери за биологични отпадъци

Инфузионна терапия

  • Периферни интравенозни катетри с интегриран инжекционен порт;

     

  • Периферни интравенозни катетри, произведени от BD Vialon – уникален полиуретан; биологично съвместим и непропускащ излъчване материал за катетри;

    

  • Периферни Safety интравенозни катетри, с инжекционен порт и обтуратор; заключващ механизъм при отстраняване на канюлата за лесна употреба и предпазване от убождания;

    

  • Неонатологични и педиатрични периферни катетри; специално проектирани за венепункция на малка повърхност, с крилца;

     

  • Превръзки за периферен интравенозен катетър;

   

  • Трипътни кранчета – различни цветове; конектори; удължители;

   

  • Инфузионни сетове;

   

  • Инфузионни аксесоари;

   

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved