Интензивно лечение , .

Интензивно лечение .

Bulgarian

Категории продукти

Инжекционни системи Инфузионна терапия SAFETY медицински изделия Диабетна грижа Регионална анестезия Интензивно лечение Мониторинг на хемодинамиката Контейнери за биологични отпадъци

Интензивно лечение

  • Катетри BD Secalon™ T за спешно осигуряване на централен венозен достъп при необходимост от инфузионни вливания с висок дебит;

  • Централни венозни катетри BD Careflow™ проектирани за катетеризация по техниката на Селдингер при възрастни и деца; катетри от полиуретан, във формат от 1 до 5 лумена; комплектовани в сетове съдържащи стоманена интродюсерна игла, водач, стоп устройство BD Floswitch™; атравматичен катетър, намаляващ риска от увреждане на вените при въвеждане;

 

  • Центарлни венозни катетри BD Hydrocath Assure™ по техниката на Селдингер с антибактериално покритие; импрегнирани с антимикробен агент BZC (Бензалкониум Хлорид) – бактерицидно действие срещу широк спектър микроорганизми;

  • Артериаална канюла за артериален достъп; артериални катетри комплектовани в сетове за катетеризация на радиална и феморална артерии;

  • Термодилуционни катетри за пулмонарна артерия BD Criticath™  – осигуряват достъп до дясна камера на сърцето за мониторинг на налягане и измерване на сърдечен пренос; тип балон катетър за възрастни и деца;

 

  • Интродюсерна система BD Exacta™ – водач за интродукция на катетър в пулмонарната артерия и предпазна обвивка; размерът на интродюсера съответства на 1Fr по-малък размер на катетъра;

  • Системи за инжектиране BD Critikit™ – затворени инжекционни in-line системи за прецизно измерване на сърдечния пренос;

 

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved