Мониторинг на хемодинамиката, .

Мониторинг на хемодинамиката.

Bulgarian

Категории продукти

Инжекционни системи Инфузионна терапия SAFETY медицински изделия Диабетна грижа Регионална анестезия Интензивно лечение Мониторинг на хемодинамиката Контейнери за биологични отпадъци

Мониторинг на хемодинамиката

  • Система трансдюсер BD Gabarith™ за мониторинг на хемодинамиката; за еднократна употреба; затворена система, съдържаща всички компоненти за точно измерване на налягане: трансдюсер, катетър, мониторен филтър и кранчета за промиване; предназначена за възрастни и деца;

Системата BD Gabarith™ е тествана и превъзхожда изискванията за стандарт на Асоциацията за напредък в медицинския инструментариум (AAMI).

  • Трансдюсер BD Safedraw™ – затворена верига за инвазивен мониторинг на хемодинамиката и измерване на налягане; артериален достъп с възможност за кръвни проби; разработени формати на еднокамерни, дву- и трикамерни системи; намалява риска от контаминация; за еднократна употреба;

  • Трансдюсери за многократна употреба и интерфейс кабели за свързване с различни марки и модели монитори;

  • Домчета (свод с мембрана) и аксесоари за еднократна употреба; подпомагат прилагането на асептични техники;

 

 

аа© 2009 diamed.bg All rights reserved