, .

.

English

Продукти за дренаж

 
  • SKATERTMдренажни катетри:

  • SKATERTM катетри за нефростомен дренаж:

  • SKATERTM катетри за билиарен дренаж:

  • SKATERTM китове за дренаж;

  • SKATERTM центезни катетри:

  • ТCD дренажни катетри:

  • Дилататори и интродюсерни игли:

  • Аксесоари: