, .

.

English

Трансюголарна чернодробна биопсия

 
  • TLAB: сет за трансюголарна биопсия на черен дроб;

  • Съдържание на сетовете:

  • Конфигурации:

© 2009 diamed.bg All rights reserved